Facebook Twitter Google Plus
Anasayfa / PROJE / PROJE RAPORU
PROJE RAPORU
Paylaş :         Yazdır

UYGULAMA TARİHİ : 15 ŞUBAT 2014İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ                                                                                                                         3

2. PROJENİN AMACI                                                                                                      4

3. FAALİYETLER                                                                                                          5-6

4. ÖRNEK BAHÇELER                                                                                               7-19

5. SONUÇ                                                                                                                    20

1. GİRİŞ

Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi,  2013 yılının Aralık ayında faaliyete geçmiş olup, Trabzon Ticaret Borsası tarafından yürütülmektedir.

Proje, Trabzon ilindeki verimi düşük, bakımsız ve yaşlı bahçelerde doğru uygulama yöntemleri ile verim ve kaliteyi arttırmayı amaçlamaktadır.

Projenin süresi 5 yıl olup, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler proje yürütücüsü ve destekleyen kuruluşlar tarafından finanse edilecektir.

Projenin tanıtım toplantısı 11 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır. Örnek bahçe uygulamasına ise 19 Aralık 2013 tarihinde başlanmıştır.

Proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteği ile faaliyete geçmiş olup, bölgedeki fındıkla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

Projeye destek veren kurum ve kuruluşlar arasında başta Merkezi Giresun’da bulunan Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olmak üzere; Fındık Tanıtım Grubu, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odaları Birliği, Ulusal Fındık Konseyi ve Ülker bulunmaktadır.


2. PROJENİN AMACI

Türkiye, yaklaşık 700.000 hektar ile dünya fındık üretim alanlarının %77’ni oluşturmaktadır. Yıllık ortalama 600 000 ton ile dünya fındık üretiminin %75’ni karşılamaktadır. 2012 yılında Türkiye, 100’ün üzerinde ülkeye yaklaşık 300.000 ton iç fındık ihraç etmiş ve 1.8 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Bu gelir, ülkemizin toplam tarım ürünleri ihracatının yaklaşık %10’na denk gelmektedir. Yaklaşık 450.000 aile geçimini fındıktan karşılamaktadır. Ayrıca, ülkemizde oldukça gelişmiş olan fındık sanayisinde 25.000 kişi istihdam edilmektedir.


Ülkemizde fındık üretim alanları 3 gruba ayrılır:


1. Standart Bölge (Eski üretim bölgesi): Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerini kapsayan fındık alanlarıdır. Ülkemizde yetiştirilen kültür çeşitlerinin kaynağını oluşturması nedeniyle önem taşımaktadır.


2. Standart Bölge (Yeni üretim bölgesi): Samsun’un Terme ilçesinden başlayarak Kocaeli’ ye kadar uzanır. Arazi yapısı nispeten düz ve bahçelerin bakım işlerinin kolay yapılması nedeniyle verim yüksektir.


3. Çerezlik Bölge: Geçit bölgelerinde ve fındığın ihtiyaç duyduğu iklim koşullarının sağlandığı sınırlı bölgelerdeki yaklaşık 20 ilimizi kapsamaktadır.


Ülkemizde dekara ortalama fındık verimi 100 kg civarındadır. Fındık tarımına başlanılan ilk bölge olan Ordu, Giresun, Trabzon illerini kapsayan 1. Standart fındık bölgesinde verim çok daha düşüktür. Bu bölgede verim düşüklüğünün nedenleri arasında; bahçelerin eğimli arazilerde bulunması, toprak derinliğinin az olması, bahçe tesisinde gerekli özenin gösterilmemesi, kültürel uygulamaların yeterince ve tekniğine uygun şekilde yapılmaması, toprak ve yaprak analizi yapılmadan gübreleme yapılması, arazilerin küçük ve çok parçalı olması gibi bir dizi sebep olmakla birlikte başlıca sebep bahçelerin yaşlı olmasıdır.


Trabzon'da bu yaşlılık had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun sonucunda bahçelerde birim alandan alınan fındık miktarı sürekli olarak azalmaktadır. 2013 tespitlerine göre bir dekar alandan elde edilen fındık miktarı 60-70 kg'a kadar düşmüştür. Oysa bu rakamlar diğer üretici ülkelerden Amerika'da 250 kg'a, Fransa'da 200 kg'a, İtalya'da 170 kg'a, Gürcistan'da ise 150 kg'a yakındır.


Bu verimsizliğin ortadan kaldırılması için yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikilmesi, yenilenmesi, budanması, toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir.


Bu projede Trabzon ili ve ilçelerinde tespit edilen bahçelerde modern tarım teknikleri kullanılarak verim ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı bahçelerin sökülerek uygun çeşit ve dikim sistemleri ile yeni bahçelerin kurulması, budama, gübreleme, hastalık zararlılarla mücadele, hasat ve harman konularında üreticilerin bilgilendirilmesi, toprak ve yaprak analizinin öneminin üreticilere benimsetilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.


3. FAALİYETLER

3.1.Proje ekibinin belirlenmesi ve faaliyete geçmesi

Projenin hayata geçmesiyle birlikte proje koordinatörü, proje asistanı ve her ilçede bulunacak temsilcilerden oluşan proje ekibi proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmaya başlamışlardır. Proje ekibinin faaliyetlerini yürüteceği proje ofisi Trabzon Ticaret Borsası binası içinde kurulmuştur. Ofis araç, gereç ve ekipmanları proje tarafından sağlanmaktadır.

Proje Koordinatörü: Projenin idari ve mali koordinasyonundan, yapılan faaliyetlerin planlanmasından ve bu faaliyetlerin imzalanan sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinden,  proje raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

Proje Asistanı: Projenin hazırlanma, yürütme ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, proje koordinatörüne yardım etmekten, idari işleri gerçekleştirmekten, toplantı ve sunum hazırlamaktan sorumludur.

İlçe Temsilcileri: Proje kapsamında örnek bahçelerin bulunduğu ilçelerde bahçelerdeki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu birim sorumluları bulunmaktadır. Birim sorumluları bahçelerdeki işlemlerin raporlanmasından, proje ekibiyle işçiler ve bahçe sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktan sorumludurlar.  İlçe temsilcileri, Tarım İl Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan ilçe müdürlüklerindeki personellerden seçilmektedir.

3.2. Örnek Bahçelerin Tespiti

Proje faaliyetleri kapsamında fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için söküm, dikim, gençleştirme, modern teknikler uygulama ve yenileme işlemlerinin yapılacağı örnek bahçeler oluşturulacaktır. Her ilçeden bahçeler, proje ekibi tarafından incelemelerde bulunarak en uygun bahçeler seçilmektedir.

3.3. Bahçelerde Uygulama İşlemlerine Başlanması

Proje uygulama alanlarının belirlenmesiyle, Tarım İl Müdürlüğü ve Fındık Araştırma İstasyonu toprak analizleri yapacak ve hizmet alımı yoluyla uygulama yapılacak bahçelerin söküm, dikim yeri açma ve kazıma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan analizlerin sonucunda, bahçelere fidan ve gübre temin edilmektedir.


3.4. Proje Ekibinin Eğitimi

Projede görev alacak personel uygulama bahçelerindeki faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde üreticileri bilgilendirmek için fındıkta budama, gübreleme, toprak/yaprak örneğinin alınması, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teorik ve uygulamalı eğitimler almışlardır. Proje eğitimleri, Fındık Araştırma İstasyonu’nun teknik desteği ile sağlanmaktadır.

3.5. Proje Toplantılarının Düzenlenmesi

Proje kapsamında fındık üretilen her ilçede proje ekibinin organize edeceği bilgilendirme ve İmece Toplantıları düzenlenecektir. Mart ayında başlanacak bu toplantılarda üreticilere proje ile ilgili ve fındık üretimi ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca, toplantılarda köy ve mahalle muhtarlarına projenin tanıtımı yapılarak köylerindeki halka duyurmaları talep edilecektir. Projenin görünürlüğü açısından önemli olan broşür, kitapçık ve afişler de bu toplantılarda dağıtılacaktır.

Toplantıların içeriği, projenin detaylı sunumunu, fındıkta kalite ve verimin artırılabilmesi için yapılması gerekenlerin uzmanlar tarafından anlatılmasını, broşür dağıtımını ve katılımcılara kura ile çuval dağıtılmasını içermektedir. Toplantılarda halkın ilgisini çekebilmek için horon gösterisi ve ikramlar yapılacaktır.

3.6. Proje görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Üreticilere yardımcı olacak fındık takvimi ve afişler ilk etapta bastırılmış olup ilçelere ve fındık ile alakalı tüm kurumlara dağıtılmıştır. Proje kapsamında tanıtım ayaklarından birini oluşturan 5.000 adet projenin detaylı tanıtımını içeren broşür, 5.000 adet fındıkla ilgili geniş kapsamlı bilgiler veren Fındık Üretiminde Yapılacakları kitapçığı, proje sloganını içeren duyurular ve bilgilendirmeden oluşan 1.000 adet afiş bastırılacak ve dağıtılacaktır. Bunlarla birlikte, örnek bahçelere yerleştirilmek üzere 50 adet tabela yaptırılacaktır. Trabzon’daki Fındık Bahçelerinin Mevcut Durumu adında 1.000 adet bahçelerde yapılan araştırma sonuçlarını içeren kitap basılacaktır. Yerel basında kullanılmak üzere medya ilanları hazırlanmış ve ilk bölüm kullanılmıştır.

Toplantılarda dağıtılmak üzere projeyle ilgili özet bilgiler ve iletişim bilgilerini içeren 3.000 adet bardak altlığı yaptırılacaktır. Bastırılan tüm tanıtım materyallerinde, proje ortaklarının projeye olan desteğinin vurgulanması amacıyla logoları kullanılmaktadır. Tanıtım faaliyetleri sayesinde, projenin bilinirliği artacaktır.

3.7. Proje Sahibi ve Arazi Sahipleri arasında Sözleşme İmzalanması

Proje kapsamında bahçesinde uygulama yapılacak arsa sahipleri ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanmakta ve bu sözleşmeye göre, arsa sahipleri projenin sürdürülebilirliği açısından yenileme yapılacak bahçelerde üreticilerin proje süresi boyunca uygulama yapılan alana fındık dışında hiçbir dikim yapılmayacağına ve uzmanların uygulamalarının dışına çıkılmayacağına dair maddeleri içermektedir.

4. ÖRNEK BAHÇELER

Proje kapsamında, ilk yıl içerisinde 12 adet bahçede yenileme ve gençleştirme çalışmaları yapılması hedeflenmiştir. 12 bahçenin yedisinde yenileme demonstrasyonu kalan beşinde de modern tekniklerin uygulanmasıyla gençleştirme demonstrasyonu yapılmaktadır.

Doğru uygulama yapılan bahçeler Trabzon’un Merkez, Akçaabat, Arsin, Araklı, Yomra, Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçelerinde yer almaktadır. Merkez’de 3 adet, Akçaabat’ta 2 adet, Arsin’de 2 adet, Araklı, Yomra, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir’de birer adet örnek bahçe bulunmaktadır. Örnek bahçe olarak seçilen tüm bahçelerin toprak analizi yapılmış, söküm ve temizleme işlemleri ile fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Projenin ilk etabında yenileme demonstrasyonu yapılmaya başlanan bahçelere öncelik verilmiştir. Bu bahçeler;

1. Merkez Yeşilbük Köyü

2. Merkez Karakaya Köyü

3. Akçaabat Şinik Beldesi

4.Yomra İkisu Köyü

5.Beşikdüzü Beşikdağı Köyü

6.Araklı Özgen Mahallesi

7. Arsin Harmanlı Köyü’dür.Gençleştirme demonstrasyonu yapılmakta olan bahçeler;

8. Merkez Yeşilova Köyü

9. Akçaabat Derecik Köyü

10. Çarşıbaşı Merkez Mahallesi

11. Vakfıkebir Sinanlı Köyü

12. Arsin Yeşilce Mahallesi’dir.

4.1. MERKEZ YEŞİLBÜK KÖYÜ

Trabzon’un Merkez ilçesine bağlı olan Yeşilbük Köyü’ndeki bahçenin 3 dekarlık alanında örnek bahçe hazırlıkları yapılmaktadır.  Mevcut bahçenin yaşı 60 olup, dekara 30 ila 40 kg verim vermektedir. Mevcut bahçede karışık fındık türü bulunmaktadır.

Projenin açılış töreni 19 Aralık 2013 tarihinde bu bahçede yapılmıştır.  Yeşilbük köyünde bulunan bu bahçede köklerin sökülüp temizlenmesi, arazinin düzenlenmesinin ardından 1020 sivri fındık fidanı 6 şarlı sistem ile ocak usulü dikilmiştir.

4.2. MERKEZ KARAKAYA KÖYÜ

Trabzon’un Merkez ilçesinde Karakaya köyünde bulunan bahçenin 3 dekarlık alanında uygulama yapılmaktadır. Mevcut bahçede Giresun yağlısı fındık çeşidi dikilmiştir.

Bu bahçede, arazinin düzenlenmesinin ardından 500 fidan ile çift dikim sistemi uygulanmıştır. Ayrıca fidan dikimi sırasında 6 ton yanmış inek gübresi kullanılmıştır.

4.3.  AKÇAABAT ŞİNİK BELDESİ

Trabzon ilinin Akçaabat ilçesindeki Şinik Beldesi’nde bulunan bahçenin 1,5 dekarlık  boş alan sökümü yapılıp işlenerek dikime hazır hale getirilmiştir. Bahçeye Giresun yağlısı olarak adlandırılan verimli kalite fındıktan 375 fidan   sıra dikimi şekliyle yapılmıştır. Bahçede 6 ton yanmış inek gübresi kullanılmıştır.

4. YOMRA İKİSU KÖYÜ

Trabzon’un Yomra ilçesinde İkisu Köyü’nde bulunan bahçenin 3 dekarlık kısmında örnek bahçe uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut bahçe 60 yaşında olup, bahçede Foşa ve Mincane fındık türleri bulunmakta idi.  Mevcut fındık çeşidi ile bahçeden dekara 100 ila 120 kg verim alınıyordu.

Proje kapsamında Yomra’nın İkisu köyünde bulunan bahçede taş ve köklerin sökülerek temizlenmesinin ardından 600 Giresun Yağlısı fidan ile çift dikim sistemi dikilmiştir.  Fidan dikimi sırasında yaklaşık 6 ton yanmış inek gübresi kullanılmıştır.

4.5. BEŞİKDÜZÜ BEŞİKDAĞI KÖYÜ

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bulunan bahçenin 3 dekarlık alanında uygulama yapılmıştır.  Mevcut bahçe 45 yaşında olup,  Giresun yağlı fındık çeşidi bulunmaktadır. Dekar başına aldığı verim 100 ila 120 kg arasındadır.

Proje faaliyetleri içerisinde Beşikdağı köyünde yer alan bahçede taş ve köklerin sökülerek temizlenmesinden sonra 750 fidan ile ocak usulü dikim sistemi uygulanmıştır.

4.6. ARAKLI ÖZGEN MAHALLESİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde yer alan bahçenin 3 dekarlık kısmında örnek bahçe uygulaması gerçekleştirilmektedir. Mevcut bahçede foşa fındık türü bulunmakta, ancak verim alınamamaktadır.

Araklı’nın Özgen Mahallesi’nde yer alan bahçede taş ve köklerin temizlenmiştir. Buraya 600 Gresun Yağlısı fidan ile çift sıralı dikim sistemi uygulanacaktır. Dikim sırasında 6 ton yanmış inek gübresi kullanılmaktadır.

4.7. ARSİN HARMANLI KÖYÜ

Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Köyünde bulunan bahçenin 5 dekarlık kısmında uygulama yapılmaktadır. Bahçenin 3 dekarlık kısmı proje kapsamında, geri kalan 2 dekarlık kısım ise bahçe sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir.  Uygulama bahçesinde, yaklaşık 1000 adet Giresun Yağlısı çeşidi fidan ocak usulü dikim sistemi dikilmektedir..

4.8. MERKEZ YEŞİLOVA KÖYÜ

Trabzon’un Merkez ilçesine bağlı Yeşilova Köyü’nde bulunan arazinin 3 dekarlık kısmında gençleştirme demonstrasyonu yapılacaktır.  Mevcut bahçenin yaşı 35 olup, bahçede karışık fındık türleri bulunmaktadır. Bahçeden dekar başına alınan verim ise 60-70kg arasındadır.

4.9. AKÇAABAT DERECİK KÖYÜ

Akçaabat’ın Derecik köyünde bulunan bahçenin 3 dekarlık alanında gençleştirme demonstrasyonu yapılacaktır. Mevcut bahçe 45 yaşında olup, Giresun yağlısı fındık çeşidine sahiptir. Bahçeden dekar başına alınan verim ise 70 ila 80 kg arasında değişmektedir.

4.10. ÇARŞIBAŞI MERKEZ MAHALLESİ

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bahçenin 3 dekarlık alanında gençleştirme demonstrasyonu yapılacaktır. Mevcut bahçe 50 yaşındadır ve bahçede Giresun yağlısı fındık çeşidi bulunmaktadır.  Bahçeden alınan verim ise 50-60kg arasındadır.

4.11. VAKFIKEBİR SİNANLI KÖYÜ

Trabzon ilinin Vakfıkebir ilçesine bağlı Sinanlı Köyü’nde bulunan arazinin 2 dekarlık kısmında gençleştirme demonstrasyonu uygulanacaktır. Bahçenin yaşı 50 olup, Giresun yağlısı fındık çeşidi ile dekardan 80 ila 100 kg arasında verim alınmaktadır.

4.12. ARSİN YEŞİLCE MAHALLESİ

Trabzon’un Arsin ilçesinde yer alan bahçenin 3 dekarlık kısmında gençleştirme demonstrasyonu yapılacaktır. Bahçede foşa türü fındık bulunmakta ve bahçe 60 yaşındadır. Fındıktan alınan verim ise 70-80kg arasındadır.

5. SONUÇ

Trabzon Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teknik desteği ile yürütülen projede, örnek bahçe alanlarının yenileme demonstrasyonu %80 oranında tamamlanmış olup, gençleştirme demonstrasyonu kısmına başlanması Mart ayında hedeflenmektedir. Şu ana kadar yapılan yenileme çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri de dahil olmak üzere toplamda 200.000 Türk Lirası harcanmıştır. Her bahçenin toprak numuneleri Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından alınmış ve analiz sonuçları Trabzon Ticaret Borsası’na gönderilmiştir. Yenileme demonstrasyonunun yapılan her bahçeye yaklaşık 6 ton yanmış inek gübresi kullanılmıştır. Uygulanacak yöntemler Tarım İl Müdürlüğü’nde görev alan ziraat mühendisleri ve Fındık Araştırma İstasyonu uzmanları tarafından bahçelerde çalışan işçilere gösterilmiş ve her bahçede örnek dikim yapılmıştır. 5 yıllık projenin ilk ayağını oluşturan 2013-1014 sezonunda 12 olan bahçe sayısını, 2014-2015 döneminde 50 bahçe olarak hedeflemekte, projenin sonunda ise toplamda 100 bahçede verim ve kaliteyi arttırmak adına çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Proje uygulamaları bahçe sahiplerine örnek teşkil etmekte ve bireysel olarak söküm ve yenileme işlemi yapılan bahçe sayısı artmaktadır.

 Proje kapsamına alınan her bir bahçeye numara verilmiş ve bu bahçelere tabelalar asılmıştır. Şu anda mevcut bahçelerin isim ve numaraları;

Yeşilbük – 1

Karakaya - 2

Şinik - 3

İkisu – 4

Beşikdağı - 5

Araklı – 6

Harmanlı – 7

Yeşilova – 8

Derecik – 9

Çarşıbaşı – 10

Sinanlı – 11

Arsin – 12 şeklindedir.

Bu bahçelerde yapılan ve yapılacak olan fidan ve gübre temini, işçilik, danışma gibi faaliyetler proje tarafından finanse edilecektir.PROJE RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


TTB T.C. Trabzon Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Fındık Araştırma İstasyonu Fındık Tanıtım Grubu Karadeniz İhracatçı Birlikleri İstanbul İhracatçılar Birliği   
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Trabzon Ticaret ve Sanayii Odası Ulusal Fındık Konseyi Ülker


          Trabzon Ticaret Borsası
Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No:103
TRABZON
0.462.326.45.05                   
Trabzon Ticaret Borsası

TOBB


 
           
Anasayfaİletişim | Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi | kalitelifindik.org | www.kalitelifindik.org © 2019 .Kaliteli Fındık Projesi 2012 Web Sitesi