Facebook Twitter Google Plus
Anasayfa / PROJE / Proje Hakkında
Proje Hakkında
Paylaş :         Yazdır
TRABZON'DA FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ

PROJENİN AMACI:

Türkiye, yaklaşık 700.000 hektar ile dünya fındık üretim alanlarının %77’ni oluşturmaktadır. Yıllık ortalama 600 000 ton ile dünya fındık üretiminin %75’ni karşılamaktadır. 2012 yılında Türkiye, 100’ün üzerinde ülkeye yaklaşık 300.000 ton iç fındık ihraç etmiş ve 1.8 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Bu gelir, ülkemizin toplam tarım ürünleri ihracatının yaklaşık %10’na denk gelmektedir. Yaklaşık 450.000 aile geçimini fındıktan karşılamaktadır. Ayrıca, ülkemizde oldukça gelişmiş olan fındık sanayisinde 25.000 kişi istihdam edilmektedir.

Ülkemizde fındık üretim alanları 3 gruba ayrılır:

1. Standart Bölge (Eski üretim bölgesi): Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerini kapsayan fındık alanlarıdır. Ülkemizde yetiştirilen kültür çeşitlerinin kaynağını oluşturması nedeniyle önem taşımaktadır.

2. Standart Bölge (Yeni üretim bölgesi): Samsun’un Terme ilçesinden başlayarak Kocaeli’ ye kadar uzanır. Arazi yapısı nispeten düz ve bahçelerin bakım işlerinin kolay yapılması nedeniyle verim yüksektir.

3. Çerezlik Bölge: Geçit bölgelerinde ve fındığın ihtiyaç duyduğu iklim koşullarının sağlandığı sınırlı bölgelerdeki yaklaşık 20 ilimizi kapsamaktadır.

Ülkemizde dekara ortalama fındık verimi 100 kg civarındadır. Fındık tarımına başlanılan ilk bölge olan Ordu, Giresun, Trabzon illerini kapsayan 1. Standart fındık bölgesinde verim çok daha düşüktür. Bu bölgede verim düşüklüğünün nedenleri arasında; bahçelerin eğimli arazilerde bulunması, toprak derinliğinin az olması, bahçe tesisinde gerekli özenin gösterilmemesi, kültürel uygulamaların yeterince ve tekniğine uygun şekilde yapılmaması, toprak ve yaprak analizi yapılmadan gübreleme yapılması, arazilerin küçük ve çok parçalı olması gibi bir dizi sebep olmakla birlikte başlıca sebep bahçelerin yaşlı olmasıdır.

Trabzon'da bu yaşlılık had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun sonucunda bahçelerde birim alandan alınan fındık miktarı sürekli olarak azalmaktadır. 2013 tespitlerine göre bir dekar alandan elde edilen fındık miktarı 60-70 kg'a kadar düşmüştür. Oysa bu rakamlar diğer üretici ülkelerden Amerika'da 250 kg'a, Fransa'da 200 kg'a, İtalya'da 170 kg'a, Gürcistan'da ise 150 kg'a yakındır.

Bu verimsizliğin ortadan kaldırılması için yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikilmesi, yenilenmesi, budanması, toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Bahçelerde olgunlaşan fındıkların toplanması, patosa vurulması, kurutulması ve depolanması aşamalarında mekanik araçların kullanılmaması zaman kaybına ve maliyetin artmasına neden olmaktadır.

Bu projede Trabzon ili ve ilçelerinde tespit edilen bahçelerde modern tarım teknikleri kullanılarak verim ve kalitenin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı bahçelerin sökülerek uygun çeşit ve dikim sistemleri ile yeni bahçelerin kurulması, budama, gübreleme, hastalık zararlılarla mücadele, hasat ve harman konularında üreticilerin bilgilendirilmesi, toprak ve yaprak analizinin öneminin üreticilere benimsetilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

PROJENİN SÜRESİ:

A-Projenin süresi yeniden dikim yapılacak alanlardan elde edilecek sonuçların da belirlenebilmesi için 5 yıl olarak belirlenmiştir.

B-Proje Aralık 2013'de başlayacak, Aralık 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

PROJENİN TANITIM TOPLANTISI VE BAŞLAMA TÖRENLERİ

A-Tanıtım Toplantısı

Projenin kamuoyuna tanıtımı için basın toplantısı 9 Aralık 2013 Pazartesi günü Trabzon Ticaret Borsası salonunda yapılacaktır.

Toplantıya projeyi uygulayan kuruluşlar ile destekleyenlerin yetkilileri katılacaktır.

B-Örnek Bahçe Uygulama Töreni

Projenin bahçelerde uygulanmasına 19 Aralık Perşembe günü törenle başlanacaktır.

Tören Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan beldesindeki bahçede yapılacaktır.


PROJENİN SLOGANI


Projenin sloganı olarak;

“Bahçeye Gel Bahçeye Dolu Fındık Bulursun” seçilmiştir.
TTB T.C. Trabzon Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Fındık Araştırma İstasyonu Fındık Tanıtım Grubu Karadeniz İhracatçı Birlikleri İstanbul İhracatçılar Birliği   
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Trabzon Ticaret ve Sanayii Odası Ulusal Fındık Konseyi Ülker


          Trabzon Ticaret Borsası
Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No:103
TRABZON
0.462.326.45.05                   
Trabzon Ticaret Borsası

TOBB


 
           
Anasayfaİletişim | Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi | kalitelifindik.org | www.kalitelifindik.org © 2019 .Kaliteli Fındık Projesi 2012 Web Sitesi